Работен состанок за усогласување на националното медиумско законодавство со законодавството на ЕУ

Скопје, 16 септември 2022

Министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити денеска одржа работен состанок со тимот експерти избрани за проектот за усогласување на националното медиумско законодавство со законодавството на ЕУ и медиумските стандарди. Проектот е поддржан од ЕУ, односно Делегацијата на ЕУ во Северна Македонија.

На состанокот се разговараше за важноста од усогласување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги (ЕУ) 2018/1808 година, особено што истото е во согласност со скринингот што нашата земја сега го започнува како работен процес, како земја којашто започна преговори за членство во ЕУ.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони