Алити од Брисел: Остануваме посветени на усогласувањето на нашите закони со оние на ЕУ

26 септември 2022

Денеска во Брисел, во просториите на Европската комисија, продолжува уште еден циклус објаснувања како дел од скрининг процесот и во однос на Функционирањето на демократските институции.

Вреди да се нагласи дека важен дел од објаснувањата е посветен на еден од столбовите на нашите институционални одговорности, претставен преку аудио и аудио-визуелните активности и услуги.  Дел од појаснувањата беа и елементите поврзани со професионализацијата на медиумите, регулирањето на прашањето за поддршка на медиумите како и независното новинарство.

Несомнено, продолжуваме и понатаму да бидеме посветени на усогласување на нашите закони со оние на ЕУ!

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони