МИОА: Штедејќи електрична енергија си помагаме себеси и на нашата држава

Скопје, 28 ноември 2022

Министерството за информатичко општество и администрација активно се приклучи кон мерките за заштеда на електрична енергија за добробит на граѓаните и воопшто на целата држава.

Во месец октомври, МИОА има направено заштеда од 55 % на електрична енергија и тој тренд сигурни сме дека ќе продолжи.

Тоа ни го покажува заложбата на сите вработени во министерството, кои се согласни дека ова е единствениот начин за да се помине зимскиот период.

Затоа, апелираме на солидарност и на штедење на електрична енергија без исклучок.

Свесни сме дека на овој начин ќе придонесеме за полесно остварување на стабилен енергетски систем.

Со заштедата на електричната енергија си помагаме себеси и на државата.

Само со заеднички заложби и активна посветеност, ќе имаме стабилен енергетски систем.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони