Известување за експерти: Надворешна евалуација на Договорот за грант (EC Grant Contract IPA/2019/405-139)

Регионалната школа за јавна администрација(ReSPA) објавува повик до тим на експерти или консултантска компанија, за спроведување на надворешна евалуација на активностите на ReSPA имплементирани во рамките на Договорот за грант од ЕК ИПА/2019/405-139

Повеќе информации на следниов линк:
https://www.respaweb.eu/91/experts

Крајниот рок за аплицирање е 16 декември 2022.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони