Министерот Алити ја пречека на работна средба претставничката на ИОМ и УНФПА

Скопје, 9 декември 2022

Министерот за информатичко општество и администрација, Адмирим Алити денеска на работна средба ја пречека претставничката на ИОМ - Меѓународна организација за Миграција и на УНФПА во Република Северна Македонија, г-ѓа Соња Божиновска Петрушевска, која достави поддршка до МИОА во натамошното зајакнување на процесот на собирање податоци, анализа и размена преку порталот uslugi .gov.mk

Поддршката е обезбедена во рамките на заедничкиот проект на ОН „Миграциски дискурс, политики и планирање базирано на докази во Северна Македонија“ поддржан од повеќепартнерскиот Фонд за миграција.

 

Заедничкиот проект на ОН има за цел да обезбеди поддршка за Северна Македонија во областа на дизајнирање и имплементација на миграциската политика, напредокот на институционалните механизми за собирање и размена на податоци, како и спроведување на информативни активности во однос на развојниот придонес. на мигрантите.

Министерот Алити и се заблагодари за поддршката, нагласувајќи дека Република Северна Македонија ги презема неопходните чекори кон подобрување на состојбата преку процесите на дигитализација. Националниот портал uslugi.gov.mk е ставен во служба на граѓаните, но и на мигрантите.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони