Одржана јавна расправа за Нацрт верзијата на Националната Стратегија за развој на Информациски и комуникациски технологии 2023-2027

Скопје, 29 декември 2022

Презентирање на Нацрт верзијата на Националната Стратегија за развој на Информациски и комуникациски технологии 2023-2027 и дискусија за истата, беше целта на денешната јавна расправа.

Министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити на денешната јавна расправа истакна дека Владата на РСМ, преку МИОА, е цврсто решена во своите заложби да ги користи предностите на ИКТ индустријата и да создаде напредно информатичко општество, а со тоа да ја зголеми продуктивноста, ефикасноста и иновациите во јавниот и приватниот сектор.


Министерот Алити во оваа дебата, заедно со Дрита Муртезани – специјален советник за ИКТ како и други внатрешни и надворешни експерти, ја презентираше целта и фокусот на оваа стратегија

„Сестраното и рационалното инвестирање во развојот на дигиталната средина, зголемувањето на квалитетот и достапноста до јавните услуги како што се креирање на дигитален амбиент кој дава пристап и можност за користење на е-услугите се целите на кои внимателно и посветено работиме со тимот од ИТ секторот во МИОА’’, рече Алити.

Министерот потенцираше дека Националната стратегија за ИКТ 2021 - 2025 се фокусира на утврдување на приоритетните области во ИКТ-секторот и има за цел да ја подготви РСМ за сестрана и оспособена дигитална иднина.


Алити додаде дека Нацрт верзијата на Националната Стратегија за развој на Информациски и комуникациски технологии 2023-2027 се базира врз четири столба кои се детектирани како клучни за забрзување на социјалниот, еколошкиот, индустрискиот и технолошкиот напредок и создавање решенија за одржлив животен циклус:

-Дигитална поврзливост и државна ИКТ инфраструктура;
-Дигитални вештини – за нашите граѓани да бидат опремени со дигитални вештини и само така можеме да имаме високо влијание врз продуктивноста за да обезбедиме економски раст и отворање работни места;
-Дигитална влада – за понатамошна модернизација на јавната администрација, зголемување на употребата на дигитални платформи и иновативни дигитални интеракции;
-Дигитализација на бизниси, ИКТ овозможувачи и дигитални иновации - на тој начин овозможувајќи им на нашите бизниси да се претворат од локални играчи во глобални конкуренти.

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони