Алити: Реформите во медиумскиот простор да бидат во континуитет, a процесот постојано да се надградува

25 јануари 2023

Министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити се обрати на настанот ,,Јавно претставување на ЕУ проектот - ЕУ за слободата на изразување: усогласување на националното законодавство за медиуми со правото на ЕУ и европските медиумски стандарди”.

Општата цел на овој проект, е да се овозможи правна средина за медиумите, промовирајќи слобода на изразување, заштита на правата, како и конкурентност и одржливост на медиумскиот пазар, преку усогласување на законите со Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги (ЕУ)2018/1808, друго законодавство на ЕУ и европските стандарди.

Истакнувајќи ја важноста на медиумите во секое демократско општество, министерот Алити ја истакна заложбата за создавање простор каде што, преку политиките и законските решенија, медиумите ќе можат уште повеќе да ја истакнат својата професионалност и ќе творат во согласност со етичките, моралните и професионалните стандарди.

,,Медиумските реформи се неопходни, а во таа насока е проектот на Министерството за информатичко општество и администрација во координација со Делегацијата на ЕУ, за усогласување на националното законодавство за медиуми со легислативата на ЕУ и медиумските стандарди. Станува збор за сеопфатен проект кој треба да испорача еден од главните резултати, а тоа е целосно усогласување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги од 2018-та“, истакна министерот Алити.

Според него, реформите во медиумскиот простор треба да бидат во континуитет и да не запираат, а процесот постојано да се надградува.

,,Нам како општество ни треба и моќен јавен радиодифузен сервис, кој ќе ја извршува својата основна улога да информира и да едуцира и кој ќе биде ослободен од влијанијата на политичките центри на моќта, ни треба и силен и независен регулатор кој проактивно ќе ја следи состојбата во медиумите.  Очекувам за сите овие предизвици да се дискутира, да се предлагаат решенија и идеи во периодот кој следи од сите заинтересирани и засегнати страни“, рече меѓу другото министерот Алити, давајќи поддршка за целокупниот процес.

На настанот воведни обраќања имаа и евроамбасадорот Дејвид Гир, министерката за култура Бисера Стојчевска Костадиновска и Директорот на ААВМУ Зоран Трајчевски.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони