Сподели:

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

СООПШТЕНИЈА

Скопје, 15 март 2021

Министерството за информатичко општество и администрација почна со активностите за измена на Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба.

 

Скопје, 11 март 2021

Министерството за информатичко општество и администрација (во натамошниот текст МИОА) во моментов е во фаза на подготовка на Третиот годишен извештај за спроведување на Акцискиот  план (2018 -2020) од Стратегијата за реформа на јавната администрација (во натамошниот текст Стратегијата) за периодот јануари – декември 2020 година.

Скопје, 10 март 2021

 

Почитувани граѓани, секој од вас кој доби дозвола за движење од Министерството за информатичко општество и администрација за време на вонредна состојба, ве известуваме дека истите дозволи ќе важат и во овој период кога ќе се примени забраната за слободно движење.

Pages

СООПШТЕНИЈА

Скопје, 15 март 2021

Министерството за информатичко општество и администрација почна со активностите за измена на Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба.

 

Скопје, 11 март 2021

Министерството за информатичко општество и администрација (во натамошниот текст МИОА) во моментов е во фаза на подготовка на Третиот годишен извештај за спроведување на Акцискиот  план (2018 -2020) од Стратегијата за реформа на јавната администрација (во натамошниот текст Стратегијата) за периодот јануари – декември 2020 година.

Скопје, 10 март 2021

 

Почитувани граѓани, секој од вас кој доби дозвола за движење од Министерството за информатичко општество и администрација за време на вонредна состојба, ве известуваме дека истите дозволи ќе важат и во овој период кога ќе се примени забраната за слободно движење.

Pages

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form