Сподели:

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

СООПШТЕНИЈА

Скопје, 16 март 2023 г.

Во рамки на заложбите за зајакнување на капацитетите за сајбер безбедност, Министерот за информатичко општество и администрација Азир Алиу денеска имаше работен состанок со експерти за сајбер безбедност, организирани преку МАСИТ.

Скопје, 13.03.2023 година

Во организација на Министерството за информатичко општество и администрација денеска се одржа првата јавна консултација во однос на првата нацрт-верзија на Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Министерството за информатичко општество и администрација ги поканува сите заинтересирани поединци и организации да учествуваат на првата јавна консултација по однос на првата нацрт верзија на Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, притоа земајќи предвид дека целта е усогласување на националната правна рамка со Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги на Европската Унија и меѓу

Pages

СООПШТЕНИЈА

Скопје, 16 март 2023 г.

Во рамки на заложбите за зајакнување на капацитетите за сајбер безбедност, Министерот за информатичко општество и администрација Азир Алиу денеска имаше работен состанок со експерти за сајбер безбедност, организирани преку МАСИТ.

Скопје, 13.03.2023 година

Во организација на Министерството за информатичко општество и администрација денеска се одржа првата јавна консултација во однос на првата нацрт-верзија на Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Министерството за информатичко општество и администрација ги поканува сите заинтересирани поединци и организации да учествуваат на првата јавна консултација по однос на првата нацрт верзија на Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, притоа земајќи предвид дека целта е усогласување на националната правна рамка со Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги на Европската Унија и меѓу

Pages

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони