Сподели:

КОНКУРСИ

Советот за регионална соработка (СРС) бара меѓународен експерт со силно познавање и искуство во протокот на податоци за поддршка на економиите од Западен Балкан за постигнување поголема усогласеност со Европската унија, преку обезбедување стручни совети за усогласување на стандардите и практиките

ReSPA објавува отворен повик за експерти и обучувачи (за лица кои не се државни/јавни службеници) за областите Реформа на јавната администрација (РЈА) и Управување со јавни финансии (УЈФ), конкретно во однос на:

Огласот е на следниот линк.

Регионалното училиште за јавна администрација (РЕСПА) ги поканува квалификуваните кандидати да го искажат својот интерес за назначување во Апелациониот одбор на РЕСПА.

Pages

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form