Сподели:

КОНКУРСИ

Почитувани членови на Управниот одбор,

Регионалната школа за јавна администрација(ReSPA) објавува повик до тим на експерти или консултантска компанија, за спроведување на надворешна евалуација на активностите на ReSPA имплементирани во рамките на Договорот за грант од ЕК ИПА/2019/405-139

Советот за регионална соработка (СРС) бара меѓународен експерт со силно познавање и искуство во протокот на податоци за поддршка на економиите од Западен Балкан за постигнување поголема усогласеност со Европската унија, преку обезбедување стручни совети за усогласување на стандардите и практиките

ReSPA објавува отворен повик за експерти и обучувачи (за лица кои не се државни/јавни службеници) за областите Реформа на јавната администрација (РЈА) и Управување со јавни финансии (УЈФ), конкретно во однос на:

Огласот е на следниот линк.

Регионалното училиште за јавна администрација (РЕСПА) ги поканува квалификуваните кандидати да го искажат својот интерес за назначување во Апелациониот одбор на РЕСПА.

Pages

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони