Сподели:

Политика за заштита на личните податоци на посетителите на Веб страницата на министерството


Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) ја спроведува следната заштита на личните податоци и информациите за посетителите на Веб страницата:

- Доколку посетителот сака да испрати пријава до МИОА преку Веб страницата, единствениот податок кој е потребен за пополнување на формуларот е e-mail.

Оставањето на овој податок е исклучиво со дозвола на посетителот на веб страницата на МИОА-подносител на пријавата.
 

Со почит,

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form