Локација на Академијата за стручно усовршување на административните службеници на Министерството за информатичко општество и админстрација

АКАДЕМИЈА ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Булевар „Јане Сандански“ бр. 61,
Населба Аеродром,
1000 Скопје,
Република Македонија

АКАДЕМИЈА ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form