Сподели:

ИНТЕРВЈУА

Скопје, 23 јануари 2019 год.

Скопје, 22 јануари 2019 год.

Скопје, 17 јануари 2019 год.

Скопје, 10 јануари 2019 год.

Скопје, 10 јануари 2019 год.

Скопје, 13 декември 2018 год.

Скопје, 01 декември 2018 год.

Скопје, 30 ноември 2018 год.

Скопје, 04 октомври 2018 год.

Скопје, 24 септември 2018 год.

Pages

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form