Сподели:

ИЗЈАВИ

Скопје, 13 март 2020 год.

Скопје, 11 март 2020 год.

Скопје, 05 февруари 2020 год.

Скопје, 23 декември 2019 год.

Скопје, 16 декември 2019 год.

Скопје, 11 декември 2019 год.

Скопје, 05 декември 2019 год.

Скопје, 28 ноември 2019 год.

Скопје, 27 ноември 2019 год.

Скопје, 21 ноември 2019 год.

Pages

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form