Сподели:

ИЗЈАВИ

Скопје, 16 ноември 2019 год.

Скопје, 14 ноември 2019 год.

Скопје, 05 октомври 2019 год.

Скопје, 05 октомври 2019 год.

Скопје, 05 октомври 2019 год.

13 септември 2019 год.

Скопје, 19 јули 2019 год.

Скопје, 01 јули 2019 год.

Скопје, 24 јуни 2019 год.

Скопје, 29 март 2019 год.

Pages

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form