Сподели:

ИЗЈАВИ

Скопје, 27 март 2019 год.

Скопје, 21 март 2019 год.

Скопје, 04 март 2019 год.

Скопје, 19 февруари 2019 год.

Скопје, 18 февруари 2019 год.

Скопје, 28 декември 2018 год.

Скопје, 25 ноември 2018 год.

Скопје, 22 август 2018 год.

Скопје, 02 август 2018 год.

Скопје, 26 јули 2018 год.

Pages

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form