Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 23 mars 2023

 

Ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Azir Aliu, sot zhvilloi takim pune me Nikollçe Babovski,  drejtorinë e Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari, në të cilën u bisedua për thellimin e bashkëpunimit.

Shkup, 23 mars 2023 

Ndërveprueshmëria dhe digjitalizimi i shërbimeve publike ishin fokusi i takimit të sotëm të punës ndërmjet ministrit të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës Azir Aliu dhe drejtorit të Fondit për Sigurimit Pensional dhe Invalidor Arsim Hasani.

Shkup, 22 Mars, 2023

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Скопје, 24 март 2023
 
Заменикот на министерот за информатичко општество и администрација Александар Бајдевски се обрати на 13-тата работилница на Работната група за сајбер безбедност на критична инфраструктура (CICWG), во организација на МИОА, со поддршка на УСАИД.

Shkup, 23 mars 2023

 

Ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Azir Aliu, sot zhvilloi takim pune me Nikollçe Babovski,  drejtorinë e Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari, në të cilën u bisedua për thellimin e bashkëpunimit.

Shkup, 23 mars 2023 

Ndërveprueshmëria dhe digjitalizimi i shërbimeve publike ishin fokusi i takimit të sotëm të punës ndërmjet ministrit të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës Azir Aliu dhe drejtorit të Fondit për Sigurimit Pensional dhe Invalidor Arsim Hasani.

Pages