Shpërndaje:

PARTNERITET I HAPUR QEVERITAR

 

Open Government Partnership

 

Plani Nacional Aksional 2018-2020 PNA 4 

 

Konferenca "Partneriti i hapur qeveritar - dialog me organizatat qytetare për Planin nacional aksional 2018-2020"


PrezantimePlani Aksional Ndërkombëtar për Partneritet të Hapur Qeveritar i viteve 2016-2018

 

Raport i vetëvlerësimit

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form