Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 20 tetor 2020

Sot, u realizua takim pune me Ambasadorin e ri të BE-së Dejvid Ger. Takimi u zhvillua në ambient konstruktiv, me ç’rast ministri Jeton Shaqiri e njohu euroambasadorin me projektet e ministrisë në drejtim
 

Shkup, 20 tetor 2020

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, realizoi takim pune me ambasadoren e 
 

Shkup, 20 tetor 2020

Ministria e Shoqërsisë Informatike dhe Administratës, nëpërmjet bashkëpunimit me kompaninë Huawei, siguroi mundësinë për t’i shpërblyer pesë studentët më të mirë të fakulteteve të TIK-ut në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Bëhet fjalë për programin studimor 

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 20 tetor 2020

Sot, u realizua takim pune me Ambasadorin e ri të BE-së Dejvid Ger. Takimi u zhvillua në ambient konstruktiv, me ç’rast ministri Jeton Shaqiri e njohu euroambasadorin me projektet e ministrisë në drejtim
 

Shkup, 20 tetor 2020

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, realizoi takim pune me ambasadoren e 
 

Shkup, 20 tetor 2020

Ministria e Shoqërsisë Informatike dhe Administratës, nëpërmjet bashkëpunimit me kompaninë Huawei, siguroi mundësinë për t’i shpërblyer pesë studentët më të mirë të fakulteteve të TIK-ut në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Bëhet fjalë për programin studimor 

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë