Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 15 tetor 2020

Sot, Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, pranoi përfaqësuesen e përhershme të UNDP-së Narine Sahakjan.

Në takimin e punës u diskutua

Shkup, 13 tetor 2020

Bashkëpunimi ndërmjet MSHIA-së dhe SIGMA/OECD-së ishte tema kryesore e takimit të sotëm të realizuar “online”. 

Në këtë takim morrën pjesë: ministri i Shoqërisë Informatike dhe administratës Jeton Shaqiri, SIGMA/OECD-së Gregor 

Shkup, 13 tetor 2020

Sot u realizua takim “online” me Fondacionin Metamorfozis, në të cilin mori pjesë edhe ministri i Shoqërisë Informatike dhe administratës Jeton Shaqiri. Takimi iu dedikua projektit ''Rritja  e pjesëmarrjes qytetare në

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 15 tetor 2020

Sot, Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, pranoi përfaqësuesen e përhershme të UNDP-së Narine Sahakjan.

Në takimin e punës u diskutua

Shkup, 13 tetor 2020

Bashkëpunimi ndërmjet MSHIA-së dhe SIGMA/OECD-së ishte tema kryesore e takimit të sotëm të realizuar “online”. 

Në këtë takim morrën pjesë: ministri i Shoqërisë Informatike dhe administratës Jeton Shaqiri, SIGMA/OECD-së Gregor 

Shkup, 13 tetor 2020

Sot u realizua takim “online” me Fondacionin Metamorfozis, në të cilin mori pjesë edhe ministri i Shoqërisë Informatike dhe administratës Jeton Shaqiri. Takimi iu dedikua projektit ''Rritja  e pjesëmarrjes qytetare në

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë