Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 02 tetor 2020

Ministri Jeton Shaqiri, sot realizoi takim pune me ambasadorin e Mbretërisë së Holandës Dirk Jan Kop, takim në të cilin u diskutua rreth mundësive për vazhdimin e bashkëpunimit të suksesshëm, lidhur me projektet për të cilat përgjegjëse është ministria.

Shkup, 30 shtator 2020

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, u drejtua në e-konferencën “Partneritet i hapur qeveritar – dialog mbi Planin nacional aksional 2021-2023”. Qëllimi i eventit ishte që të promovohet 

Shkup, 29 shtator 2020

Zëvendësmiistri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Aleksandër Bajdevski, sot u drejtua në video-konferencën për 5G dhe

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 02 tetor 2020

Ministri Jeton Shaqiri, sot realizoi takim pune me ambasadorin e Mbretërisë së Holandës Dirk Jan Kop, takim në të cilin u diskutua rreth mundësive për vazhdimin e bashkëpunimit të suksesshëm, lidhur me projektet për të cilat përgjegjëse është ministria.

Shkup, 30 shtator 2020

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, u drejtua në e-konferencën “Partneritet i hapur qeveritar – dialog mbi Planin nacional aksional 2021-2023”. Qëllimi i eventit ishte që të promovohet 

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë