Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 16 shtator 2020

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, sot zhvilloi një takim të përbashkët pune me drejtorin e Agjencisë së Zbatimit të Gjuhëve Ylber Sela. Në takim flitej për krijimin e bashkëpunimit reciprok 

Shkup, 15 shtator 2020

Sot, Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, zhvilloi takimin e përbashkët me Nikolla Bertolinin, shefin e Departamentit të bashkëpunimit në

Shkup, 14 shtator 2020

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, u takua me ambasadorin e Republikës së Shqipërisë, Fatos Reka.

Në takim, u diskutua për vazhdimin dhe avancimin e bashkëpunimit, me 

 

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 16 shtator 2020

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, sot zhvilloi një takim të përbashkët pune me drejtorin e Agjencisë së Zbatimit të Gjuhëve Ylber Sela. Në takim flitej për krijimin e bashkëpunimit reciprok 

Shkup, 15 shtator 2020

Sot, Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, zhvilloi takimin e përbashkët me Nikolla Bertolinin, shefin e Departamentit të bashkëpunimit në

Shkup, 14 shtator 2020

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, u takua me ambasadorin e Republikës së Shqipërisë, Fatos Reka.

Në takim, u diskutua për vazhdimin dhe avancimin e bashkëpunimit, me 

 

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë