Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 31 dhjetor 2022

Të nderuar,

Më lejoni që në fund të vitit të bëj një lloj retrospektivë të elementeve kyçe për të cilat kemi punuar vitin e kaluar dhe që do të jenë prezantimi dhe baza për shtytje në vitin e ardhshëm 2023.

Shkup, 29 dhjetor 2022

Prezantimi i Draft versionit të Strategjisë Nacionale për zhvillimin e Teknologjive të Informacionit dhe Komunikacionit 2023-2027 dhe diskutimit për të njëjtën, ishte qëllimi e debatit të sotëm publik.

 

Shkup, 28 dhjetor 2022

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Admirim Aliti mbrëmë mori pjesë në një ngjarje e organizuar nga Agjencia për rini dhe sport, ku u ndanë çmime dhe mirënjohje për sportistët e vitit.

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 31 dhjetor 2022

Të nderuar,

Më lejoni që në fund të vitit të bëj një lloj retrospektivë të elementeve kyçe për të cilat kemi punuar vitin e kaluar dhe që do të jenë prezantimi dhe baza për shtytje në vitin e ardhshëm 2023.

Shkup, 29 dhjetor 2022

Prezantimi i Draft versionit të Strategjisë Nacionale për zhvillimin e Teknologjive të Informacionit dhe Komunikacionit 2023-2027 dhe diskutimit për të njëjtën, ishte qëllimi e debatit të sotëm publik.

 

Shkup, 28 dhjetor 2022

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Admirim Aliti mbrëmë mori pjesë në një ngjarje e organizuar nga Agjencia për rini dhe sport, ku u ndanë çmime dhe mirënjohje për sportistët e vitit.

Pages