Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 11 shtator 2020

Në takimin e sotëm me kryetarin e Sindikatës së pavarur për arsim, shkencë dhe kulturë, z.Jakim Nedellkov dhe me kryetarin e

 

Shkup, 11 shtator 2020

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe Fondacioni Metamorfosis, në suaza të Projektit të USAID-it për pjesëmarrje qytetare realizuan dy trajnime dyditore “online” mbi të dhënat e hapura. Në trajnimet që u mbajtën

Shkup, 09 shtator 2020

Bashkëpunimi do të vazhdojë edhe më tej, ndërmjet MSHIA-së dhe QMN-së në lidhje me projektet që kanë të

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 11 shtator 2020

Në takimin e sotëm me kryetarin e Sindikatës së pavarur për arsim, shkencë dhe kulturë, z.Jakim Nedellkov dhe me kryetarin e

 

Shkup, 11 shtator 2020

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe Fondacioni Metamorfosis, në suaza të Projektit të USAID-it për pjesëmarrje qytetare realizuan dy trajnime dyditore “online” mbi të dhënat e hapura. Në trajnimet që u mbajtën

Shkup, 09 shtator 2020

Bashkëpunimi do të vazhdojë edhe më tej, ndërmjet MSHIA-së dhe QMN-së në lidhje me projektet që kanë të

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë