Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Ju njoftojmë se personi përgjegjës për punën e Zyrës së të Rinjve mbi koordinimin, implementimin dhe ndjekjen e çështjeve në interes të të rinjve në fushëveprimin e kompetencave të institucionit është nëpunësja Zana Zumeri.

E-mail: zana.zumeri@mioa.gov.mk

Numri i telefonit zyrtar: +389 2 3200 953

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës

-Kujdesuni që sistemet, desktop kompjuterët, laptopët dhe pajisjet celulare të përdoruesve tuaj të jenë të përditësuara, përfshirë edhe ‘software’ pajisjet e palës së tretë, siç janë shfletuesit dhe pakot e produktivitetit të zyrave

-Kontrolloni nëse ''Antivirus i instaluar' është i instaluar dhe verifikoni rregullisht që ai është aktiv në të gjitha sistemet dhe nëse nënshkrimet janë përditësuar saktë.

Tel Aviv, 3 shkurt 2023
 
Në Tel Aviv është nënshkruar një Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Shtetit të Izraelit në fushën e komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare.

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 28 shkurt 2023

Sot në zyrat e Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA) është mbajtur ceremonia e dorëzimit të detyrës në mes të ministrit paraprak, Admirim Aliti dhe ministrit të sapoemëruar, Azir Aliu.

Ju njoftojmë se personi përgjegjës për punën e Zyrës së të Rinjve mbi koordinimin, implementimin dhe ndjekjen e çështjeve në interes të të rinjve në fushëveprimin e kompetencave të institucionit është nëpunësja Zana Zumeri.

E-mail: zana.zumeri@mioa.gov.mk

Numri i telefonit zyrtar: +389 2 3200 953

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës

-Kujdesuni që sistemet, desktop kompjuterët, laptopët dhe pajisjet celulare të përdoruesve tuaj të jenë të përditësuara, përfshirë edhe ‘software’ pajisjet e palës së tretë, siç janë shfletuesit dhe pakot e produktivitetit të zyrave

-Kontrolloni nëse ''Antivirus i instaluar' është i instaluar dhe verifikoni rregullisht që ai është aktiv në të gjitha sistemet dhe nëse nënshkrimet janë përditësuar saktë.

Pages