Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Tel Aviv, 31 janar 2023

,,Bashkëpunimi Ndërkombëtar në Hapësirën Kibernetike”, titullohet paneli në të cilin u drejtua Ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës - Admirim Aliti, në suaza të konferencës ,,Cybertech Global" - Samiti Ndërkombëtar i Industrisë Kibernetike në Tel Aviv, në të cilin morrën pjesë kompani me renome, përfaqësues të lartë qeveritarë dhe investitorë inovativë të startup-eve në të gjithë sektorët.

 

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës, në bashkëpunim me anëtarët e Grupit Punues, përgjegjës për hartimin e Strategjisë Nacionale mbi Sigurinë Kibernetike të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2023 – 2027, më datë 30.01.2023, në Klubin e Deputetëve, organizuan takim pune, në të cilin të pranishëm ishin profesorë të sektorëve akademikë dhe persona të tjerë të rëndësishëm nga sfera e kibernetikës.

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës ka përfunduar zbatimin e ciklit të ri të “Metodologjisë së vlerësimit të indeksit të cilësisë së institucioneve”, të parashikuar në kuadër të Strategjisë për reformën e administratës publike 2018-2022.

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Tel Aviv, 3 shkurt 2023
 
Në Tel Aviv është nënshkruar një Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Shtetit të Izraelit në fushën e komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare.

Tel Aviv, 31 janar 2023

,,Bashkëpunimi Ndërkombëtar në Hapësirën Kibernetike”, titullohet paneli në të cilin u drejtua Ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës - Admirim Aliti, në suaza të konferencës ,,Cybertech Global" - Samiti Ndërkombëtar i Industrisë Kibernetike në Tel Aviv, në të cilin morrën pjesë kompani me renome, përfaqësues të lartë qeveritarë dhe investitorë inovativë të startup-eve në të gjithë sektorët.

 

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës, në bashkëpunim me anëtarët e Grupit Punues, përgjegjës për hartimin e Strategjisë Nacionale mbi Sigurinë Kibernetike të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2023 – 2027, më datë 30.01.2023, në Klubin e Deputetëve, organizuan takim pune, në të cilin të pranishëm ishin profesorë të sektorëve akademikë dhe persona të tjerë të rëndësishëm nga sfera e kibernetikës.

Pages