Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 02 korrik 2018

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë ka kënaqësinë t'ju ftojë të merrni pjesë në Evenimentin e Dytë Publik "Partneriteti i Hapur Qeveritar - Dialog me Organizatat e Shoqërisë Qytetare për Planin nacional aksional 2018-2020", i cili do të mbahet më 9 korrik 2018 (e hënë) duke filluar nga ora 11:00, në Klubin e Deputetëve.

Shkup, 26 qershor 2018

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë me përkrahje të Misionit të OSBE-së në Shkup sot organizoi takim pune të Rrjetit të njësive organizative për udhëheqje me burimet njerëzore. Në këtë takim pune morrën pjesë 25 përfaqësues-anëtarë të Rrjetit nga institucionet e administratës shtetërore në nivel qendror, nga njësitë e

Shkup, 26 qershor 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski realizoi takim pune me homologun grek ministrin për politikë digjitale, telekomunikim dhe media Nikos Papas. Në takim u bisedua për mundësinë e uljes së çmimeve të roaming-ut ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Ministri Mançevski informoi për memorandumin

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 02 korrik 2018

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë ka kënaqësinë t'ju ftojë të merrni pjesë në Evenimentin e Dytë Publik "Partneriteti i Hapur Qeveritar - Dialog me Organizatat e Shoqërisë Qytetare për Planin nacional aksional 2018-2020", i cili do të mbahet më 9 korrik 2018 (e hënë) duke filluar nga ora 11:00, në Klubin e Deputetëve.

Shkup, 26 qershor 2018

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë me përkrahje të Misionit të OSBE-së në Shkup sot organizoi takim pune të Rrjetit të njësive organizative për udhëheqje me burimet njerëzore. Në këtë takim pune morrën pjesë 25 përfaqësues-anëtarë të Rrjetit nga institucionet e administratës shtetërore në nivel qendror, nga njësitë e

Shkup, 26 qershor 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski realizoi takim pune me homologun grek ministrin për politikë digjitale, telekomunikim dhe media Nikos Papas. Në takim u bisedua për mundësinë e uljes së çmimeve të roaming-ut ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Ministri Mançevski informoi për memorandumin

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë