Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 04 korrik 2018

Zëvendëskryeministri i Qeverisë i obliguar për çështjet ekonomike d-r Koço Angjushev dhe ministri për shoqëri informatike dhe

Shkup, 04 korrik 2018

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë Damjan Mançevski, sot është pjesë e takimit të ministrave të ekonomisë në kuadrin e procesit të Berlinit. Takimi është pjesë e një sërë takimesh në kuadër të Samitit të Londrës për vendet e Ballkanit Perëndimor. Për Maqedoninë, është e një rëndësie të veçantë që në këtë

Shkup, 03 korrik 2018

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Brendshme në periudhën e kaluar punuan bashkërisht për zhvillimin e Strategjisë Nacionale për Sigurinë Kibernetike të Republikës së Maqedonisë. I falemnderojmë të gjithë aktorët nga sektori publik, sektori privat, komuniteti akademik,

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 04 korrik 2018

Zëvendëskryeministri i Qeverisë i obliguar për çështjet ekonomike d-r Koço Angjushev dhe ministri për shoqëri informatike dhe

Shkup, 04 korrik 2018

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë Damjan Mançevski, sot është pjesë e takimit të ministrave të ekonomisë në kuadrin e procesit të Berlinit. Takimi është pjesë e një sërë takimesh në kuadër të Samitit të Londrës për vendet e Ballkanit Perëndimor. Për Maqedoninë, është e një rëndësie të veçantë që në këtë

Shkup, 03 korrik 2018

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Brendshme në periudhën e kaluar punuan bashkërisht për zhvillimin e Strategjisë Nacionale për Sigurinë Kibernetike të Republikës së Maqedonisë. I falemnderojmë të gjithë aktorët nga sektori publik, sektori privat, komuniteti akademik,

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë