Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 26 qershor 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski realizoi takim pune me Eurokomisaren përgjegjëse për shoqërinë informatike dhe ekonominë Maria Gabriel. Në takim u bisedua për dokumentin e prezantuar nga ana e Komisionit Evropian e cila

Shkup, 25 qershor 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski u drejtua në Kuvendin digjital i cili sot dhe neser do të mbahet në Sofje të Republikës së Bullgarisë. Kuvendi digjital është nën organizimin e Komisionit Evropian dhe Ministrisë për transport, teknologjisë informatike dhe komunikim dhe të

Shkup, 24 qershor 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski dhe ministrja për punë dhe politikë sociale Milla Carovska u drejtuan në konferencën ministrore e cila po mbahet në Marakeç të Marokos në kuadër të forumit ndërkombëtar për

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 26 qershor 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski realizoi takim pune me Eurokomisaren përgjegjëse për shoqërinë informatike dhe ekonominë Maria Gabriel. Në takim u bisedua për dokumentin e prezantuar nga ana e Komisionit Evropian e cila

Shkup, 25 qershor 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski u drejtua në Kuvendin digjital i cili sot dhe neser do të mbahet në Sofje të Republikës së Bullgarisë. Kuvendi digjital është nën organizimin e Komisionit Evropian dhe Ministrisë për transport, teknologjisë informatike dhe komunikim dhe të

Shkup, 24 qershor 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski dhe ministrja për punë dhe politikë sociale Milla Carovska u drejtuan në konferencën ministrore e cila po mbahet në Marakeç të Marokos në kuadër të forumit ndërkombëtar për

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë