Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

  Në mungesë të argumenteve, pasi ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Damjan Mançevski i publikoi të gjitha informatat në lidhje me planet vjetore për punësim dhe punësimet e reja në sektorin publik, VMRO-DPMNE-ja, sot ka publikuar dokumente të cilat vetëm konfirmojnë atë që Qeveria

Shkup, 21 gusht 2018

Në kuadër të bashkëpunimit të veçantë ndërmjet Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Ministrisë së mbrojtjes dhe Ministrisë për punë të brendshme në fushën e sigurisë kibernetike dhe me mbështetjen e Bankës Botërore, në fillim të vitit 2018-të, u mbajt

Shkup, 20 gusht 2018

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski, mbajti konferencë për shtyp me rastin e akuzimeve nga VMRO-DPMNE-ja, për planet vjetore të institucioneve dhe punësimeve të reja në sektorin publik.
"Lidhur me akuzat e VMRO-DPMNE-së, devijimi nga afati ligjor i përcaktuar

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

  Në mungesë të argumenteve, pasi ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Damjan Mançevski i publikoi të gjitha informatat në lidhje me planet vjetore për punësim dhe punësimet e reja në sektorin publik, VMRO-DPMNE-ja, sot ka publikuar dokumente të cilat vetëm konfirmojnë atë që Qeveria

Shkup, 21 gusht 2018

Në kuadër të bashkëpunimit të veçantë ndërmjet Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Ministrisë së mbrojtjes dhe Ministrisë për punë të brendshme në fushën e sigurisë kibernetike dhe me mbështetjen e Bankës Botërore, në fillim të vitit 2018-të, u mbajt

Shkup, 20 gusht 2018

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski, mbajti konferencë për shtyp me rastin e akuzimeve nga VMRO-DPMNE-ja, për planet vjetore të institucioneve dhe punësimeve të reja në sektorin publik.
"Lidhur me akuzat e VMRO-DPMNE-së, devijimi nga afati ligjor i përcaktuar

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë