Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Ohër, 4 dhe 5 korrik 2022

MSHIA zhvillon puntorinë (seminarin) e dytë me temën “Evaluimi i reformës së administratës publike 2018-2022 dhe rekomandimet për Strategjinë e re dhe Planin Aksional”, me mbështetjen e ReSPA.

 

Baku, 1 korrik 2022

Në mesin e aktiviteteve intensive gjatë kohës së qëndrimit në Baku, ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti e vizitoi edhe ASAN Mobile Service, ku prej se afërmi u njoh me mënyrën e punës dhe shërbimeve që i ofron kjo qendër.

 

 

Baku, 30.06.2022
 
Ministri për shoqëri informatike dhe administratë (MSHIA), Admirim Aliti, gjatë qëndrimit të tij në Baku, Azerbejxhan, e vizitoi Qendrën për Zhvillim të “E-Government” dhe takoi drejtorin e kësaj qendre, z.Fariz T.Jafarov.

 

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Ohër, 4 dhe 5 korrik 2022

MSHIA zhvillon puntorinë (seminarin) e dytë me temën “Evaluimi i reformës së administratës publike 2018-2022 dhe rekomandimet për Strategjinë e re dhe Planin Aksional”, me mbështetjen e ReSPA.

 

Baku, 1 korrik 2022

Në mesin e aktiviteteve intensive gjatë kohës së qëndrimit në Baku, ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti e vizitoi edhe ASAN Mobile Service, ku prej se afërmi u njoh me mënyrën e punës dhe shërbimeve që i ofron kjo qendër.

 

 

Baku, 30.06.2022
 
Ministri për shoqëri informatike dhe administratë (MSHIA), Admirim Aliti, gjatë qëndrimit të tij në Baku, Azerbejxhan, e vizitoi Qendrën për Zhvillim të “E-Government” dhe takoi drejtorin e kësaj qendre, z.Fariz T.Jafarov.

 

Pages