Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 20 tetor 2020

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe Dhoma e tregtisë për teknologjitë e informacionit dhe infomatikës MASIT, obligohen që ta thellojnë bashkëpunimin dhe ndërlidhjen reciproke, me qëllim të implementimit të aktiviteteve të përbashkëta.

Shkup, 22 tetor 2020

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, mori pjesë në Webinar-in e organizuar nga NEXUS - Civil Concept dhe Njësisë së diplomacisë politike të NATO-s në Bruksel. Webinar-i është pjesë e projektit të titulluar: ,,Higjiena Kibernetike: Të kuptuarit e sfidave

Shkup, 21 tetor 2020

Sot, ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, realizoi takim pune me ambasadoren e Mbretërisë së Bashkuar, ekselencën e saj Rejçel Galovej.

Në takim, ministri Shaqiri shprehu kënaqësinë e bashkëpunimit të 

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 20 tetor 2020

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe Dhoma e tregtisë për teknologjitë e informacionit dhe infomatikës MASIT, obligohen që ta thellojnë bashkëpunimin dhe ndërlidhjen reciproke, me qëllim të implementimit të aktiviteteve të përbashkëta.

Shkup, 22 tetor 2020

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, mori pjesë në Webinar-in e organizuar nga NEXUS - Civil Concept dhe Njësisë së diplomacisë politike të NATO-s në Bruksel. Webinar-i është pjesë e projektit të titulluar: ,,Higjiena Kibernetike: Të kuptuarit e sfidave

Shkup, 21 tetor 2020

Sot, ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, realizoi takim pune me ambasadoren e Mbretërisë së Bashkuar, ekselencën e saj Rejçel Galovej.

Në takim, ministri Shaqiri shprehu kënaqësinë e bashkëpunimit të 

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë