Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 24 shtator 2020

Sot, ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Jeton Shaqiri zhvilloi takimin e rradhës me kryetarin e Sindikatës së Punëtorëve të administratës, organeve gjyqësore dhe shoqatave të qytetarëve 

 

Shkup, 23 shtator 2020

Bashkëpunimi ndërmjet dy ministrive lidhur me reformat e administratës publike dhe digjitalizimit, ishin temat e diskutimit ndërmjet ministrit të Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri dhe ministrit të Vetëqeverisjes lokale,

 

Shkup, 23 shtator 2020

 

Në takimin e ditës së sotme, me përfaqësuesit e Federatës së Sindikatave të Maqedonisë (FSM) dhe me kryetarin aktual Darko Dimovskin, biseduam për

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 24 shtator 2020

Sot, ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Jeton Shaqiri,  iu drejtua ngjarjes ,,Vlerësimi i 

Shkup, 24 shtator 2020

Sot, ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Jeton Shaqiri zhvilloi takimin e rradhës me kryetarin e Sindikatës së Punëtorëve të administratës, organeve gjyqësore dhe shoqatave të qytetarëve 

 

Shkup, 23 shtator 2020

Bashkëpunimi ndërmjet dy ministrive lidhur me reformat e administratës publike dhe digjitalizimit, ishin temat e diskutimit ndërmjet ministrit të Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri dhe ministrit të Vetëqeverisjes lokale,

 

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë