MINISTRI
Министер за информатичко општество и администрација

Azir Aliu është ekspert ndërkombëtar në fushën e teknologjive informatike dhe arsimit me më shumë se 20 vjet përvojë pune duke zbatuar mbi 100 projekte të ndryshme në fusha të tilla si transformimi dixhital, zhvillimi i ekosistemeve startup, inteligjenca artificiale dhe mësimi i makinerive.

Ка punuar si profesor universitar në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike dhe Teknologjisë, nën udhëheqjen e të cilit ishte iniciator dhe drejtor i parë i Parkut Teknologjik.

Në të kaluarën ka kryer funksionin Nënkryetar i Bordit Administrativ të Universitetit. Përveç përvojës akademike, Azir Aliu ka edhe një karrierë të gjatë në sektorin privat si ndërmarrës, mentor dhe konsulent, si dhe ka qenë këshilltar i Presidentit të Qeverisë për Inovacion, TIK dhe Arsimin e Lartë.

Azir Aliu është i vetmi përfaqësues nga Maqedonia e Veriut në Programin “Digital Citizenship Education” në Këshillin e Evropës.

Edukimin formal e kreu në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, ku fitoi titullin Doktor i Shkencave të Informatikës.

Ai është autor i disa punimeve kërkimore shkencore dhe i shumë publikimeve në fushën e zbatimit të makinerisë.

Ai ka lindur në vitin 1976 në Gostivar, i martuar në lumturi dhe baba i tre fëmijëve.