MINISTRI

Mr. Admirim Aliti, është emëruar ministër i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, më datë 15 janar 2022.

Mr. Admirim Aliti ka lindur më 23 janar 1984 në Kumanovë, ku edhe ka përfunduar arsimin fillor dhe të mesëm.

Në vitin akademik 2001/2002 regjistrohet në Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjisë Bashkëkohore pranë Universitetit të Evropës Juglindore – Tetovë, ku dhe diplomohet në vitin 2006-të.

Gjatë studimeve në vitin 2005 ka qenë student në Universitetin Dimëror “High-Tech in Winter and Snow” pranë Universitetit Teknik të Munihut (TUM), Gjermani, si dhe një vit më parë, pjesmarrës na European Youth Peace Summit ku certifikohet për “Youth peace worker”, Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë.

Studimet pasdiplomike i mbaroi në vitin 2011-të pranë Departamentit të Informatikës në Univerzitetin Line, Suedi ku merr titullin magjistër në Sistemet e Informacionit.

Nga viti 2021 është PHD kandidat pranë Universitetit të Evropës Juglindore – Tetovë në programin E-technologies.

Si një profesionist i dëshmuar në fushën e tij të veprimtarisë, Mr. Admirim Aliti karrierën e tij profesionale dhe të edukimit gjatë viteve i ka ndërtuar në pozicione dhe përvoja të shumta në sektorin publik dhe privat në fushën e teknologjive të informacionit si dhe në komunikimet elektronike.

Aftësitë e tij menaxheriale i dëshmoi gjatë menaxhimit të suksesshëm si drejtor i përgjithshëm në ndërmarrjen publike Radiodifuzioni Nacional i Maqedonisë së Veriut, në periudhën dhjetor 2018-të – tetor 2020-të ku pati rritje të efikasitetit të punës. Gjatë kësaj periudhe përfaqesoi kompaninë me palë të brendshme dhe të jashtme që kanë të bëjnë me Transmetimin.

Gjatë periudhës pesë vjeçare (dhjetor 2011-të – shtator 2016-të.) ka qenë themelues dhe drejtor i Kompanisë për zhvillim të software-it, ANT Solution – Shkup.

Мr.Admirim Aliti që nga tetori 2016-të është asistent - mësimdhënës i lëndëve të ndryshme në Departamentin e Informatikës pranë Universitetit Nënë Tereza – Shkup.

Përvojën e tij si ligjërues i një grupi të lëndëve të shkencave kompjuterike e fillon që nga viti 2011 si asistent në Katedrën e Informatikës – disperzim në Kumanovë, pranë Universitetit të Tetovës.

Si ekspert në lëminë e tij, Mr.Admirim Aliti u angazhua në shumë organizata dhe institucione vendore dhe ndërkombëtare si:

  • Mars 2013 – qershor 2014 -  Inxhinier në  EVN- Shkup Maqedoni.
  • Korrik 2007 – korrik 2010  -  Supervizor i Bazave të të Dhënave – KBR Inc., Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe
  • Qershor 2002 – qershor 2006 - Koordinator Kryesor për Maqedoni dhe Kosovë - Joint Network of International Volunteers, Tokyo Based NGO

Flet rrjedhshëm gjuhën angleze, maqedonase dhe në nivel bazik gjuhën gjermane.