Sistem për menaxhim me mësimin (LMS)

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë do t’i perfundojë aktivitete në kuadër të zbatimit të Sitemit për menaxhim me mësimin (LMS) për të gjithe nënpunësit shtetëror si një prej prioriteteve të tyre të punës.

Sistemi ofron një sëre përparsish për organizatat, përdoruesit, dhe trajnuesit më të cilën do të mundësohet ngritja e shkallës së arsimit profesional të nënpunësve shtetëror, kursim të kohës dhe shpenzimeve, dhe poashtu do të sigurohet njohuri e vazhdueshme në lidhje me mënyrën, formën dhe shërbimin e ofruar nga institucionet.

Sistemi është zgjidhje e bazuar në web mund të përdoreni atë nga çdo pike me qasje në internet, nga “smart” telefonat dhe shfletues të ndryshëm.

Zgjidhja përbëhet nga funskionet themelore të sistemit dhe moduleve sic janë:

Module për kurse, module për web-konferenca, chat dhe të tjera.

Është me rëndësi të madhe që ne si përdorues do të mund të zgjedhim vetë kur, ku dhe çka do të mësojme, dhe secili prej nesh do të zgjedh vet tempon e mësimit të bazuar në njohuritë e mëparshme dhe mënyrat e mësimit. Gjithashtu do të jetë mundësia për vetëkontrollim të njohurisë, kontroll të raporteve të sukesit dhe paraqitjen për kurse shtesë.

Faqaja kryesore e LMS >>