МИОА Манчевски и Поповски: Воведни обраќања на Дебата за реформи во медиумскиот сектор

Скопје, 20 ноември 2017 година