Shpërndaje:

VLERËSIM I NDIKIMIT TË RREGULLORES

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form