Shpërndaje:

Shpallje publike për punësim të 7 personave në Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë për kohë të caktuar (Dhjetor, 2017)

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form