Takimi i përfaqësuesve të Qeverisë së Maqedonisë më Konfederatën e sindikatave të lira

17 janar 2018, Shkup

Zëvendeskryetarja e Qeverisë së Maqedonisë dhe ministresha për mbrojtje, Radmilla Shekerinska, ministresha për punë dhe politike soiciale, Milla Carovska, ministresha e arsimit dhe shkencës, Renata Treneska Deskovska, ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Damjan Mançevski dhe Branimir Jovanoviq, si dhe  nga kabineti i ministrit të financave,Dragan Tevdovski, u takuan me përfaqësuesit të Konfederatës të sindikatave të lira (KSL).

Të dy palët e mirëpriten angazhimin për takime dobiprurese dhe partneritet në realizimin e dialogut shoqëror në vend.

Në takim përfaqësuesit e KSL-së i informoi përfaqësuesit e Qeverisë për gjendjet e realizimit të të drejtave të punëtorëve. Diskutimi i pikave individuale, duke cituar edhe arsyet e grevës, është shpallur nesër (e mërkur, 17 janar). Përfaqesuesit të Qeverisë dhe të KSL-së konluduan se të dyja palët janë të interesuara për zhvillimin e dialogut social në drejtim që të gjejnë një mënyrë për zgjidhjen e çështjeve në lidhje me funskionimin e këshillit ekonomiko-shoqëror dhe  për pajtueshmërinë e pagave në sektorin publik në bazë të rritjes të rrogave minimale në nivel kombëtarë

Средба на претставници на Владата на Република Македонија со Конфедерацијата на слободните синдикати

Ministresha për punë dhe politikë sociale, Milla Carovska, informoi që në lidhje me rritjen e pagave analizat për rritjen koeficientit të të punësuarve në sektore të caktuara është në proces, pavarësisht  marrëveshjes për rritjen e pagave të të punësuarve në çerdhe.

Ajo theksoi se janë duke u bërë përpjekje për të tejkaluar zgjidhjet e tanishme parciale dhe jo të plota me qëllim të gjetjes të një zgjidhjes sistemore mbi bazat e qasjes konsultative dhe participore, me të cilën do të ofrohen bazat parimore për përpërcaktimin e pagave.

Në takimin ne mës të pëfaqësuesve qeveritarë dhe KSL-së ishte e theksuar se në buxhetin e vitit 2018 janë të parashikuara rritjet e pagave në arsim, shëndetësi, mbrojtje sociale dhe mbrojtjes. Përfaqësuesit e Qeverisë e përsëritën përgatitshmërinë për të diskutuar edhe për tjera rritje  të ardhshme të  pagave në bazë të marrëveshjes Kolektive dhe mundësive buxhetore, si dhe në reformat në administratë.

Në lidhje me realizimin e partneritetit shoqëror dhe dialogut ndërmjet Qeverisë, punëdhënsave dhe organizatave sindikale dhe puna e këshhillit ekonomiko-shoqëror si një trup këshillues tirpalësh, ministresha Carovska theksoi se takimetdo të mbahen në nivel më të lartë ministrore më pjesëmarrje të të gjitha palëve të interesuara në të cilën do të shqyrtohen çështjet të cilat janë drejtperdrejt të lidhura me të drejtat e punëtorëve.а.

Gjithashtu ishte e potencuar se Qeveria e RM-së në programet e tyre të përcaktuara është e angazhuar të sigurojë proces të konsultimeve të siguruara ne sektorin civil, me dhomat , me sindikatat dhe me faktorë të tjerë relevant për sjelljen e ligjeve të reja dhe ndryshim të ligjeve aktuale.

Zëvendëskryetarja e Qeverisë, Shekerinska, informoi se dëshiron të përcjell angazhimin e Kryetarit të Qeverisë të RM-së, Zoran Zaev, për vazhdimin dhe zhvillimin e dialogut shoqëror dhe bashkëpunimit dobiprurës në drejtim të rrespektimit të çështjeve nga fusha e organizimit sindikal dhe rrespektim të marrëveshjeve Kolektive.

“Nuk kërkojme lavdërata por kërkojmë partneritet dhe mirkëputim me qëllim që të gjejmë zgjidhje për problemet e hasura”, theksoi zëvendëskryetarja Shekerinska, duke theksuar se Qeveria e RM-së e mbështet organizimin sindikal e cila është e garantuar në Kushtetutën e RM-së, me qëllim të përmirësimit të standardeve dhe cilësive të jetës së qytetarëve.

 

Мinistria për Shoqëri Informatike dhe Administratë