Shpërndaje:

КONKURS për ndarje të bursave për studimet master dhe të doktoraturës për vitin akademik 2016/2017

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë në kuadër të bashkëpunimit të përbashkët me Institutin e administratës publike të Turqisë dhe Lindjes së Afërt (The Public Administration Institute for Turkey and the Middle East -TODAİE) shpall KONKURS për ndarjen e bursave për studimet master dhe të doktoraturës për vitin akademik 2016/2017. Për më shumë informata klikoni në linkun: КONKURS për ndarjen e bursave për studimet master dhe të dokoraturës për vitin akademik 2016/2017