Njoftim për fillimin e procesit të përgatitjes të planit të katërt Aksional për Partnerit të hapur qeveritarë

08 shkurt 2018, Shkup

Të nderuar përfaqësues të organizatave të shoqërisë qytetare,

Ju njoftojmë se filloi procesi i përgatitjes të planit të katërt Aksional për Partneritet të hapur qeveritarë 2018-2020 (PAN4).

Njoftim për fillimin e procesit të përgatitjes të planit të katërt Aksional për Partnerit të hapur qeveritarë

Me qëllim të informimit në kohë është përgatitur Korniza kohore e aktiviteteve për përgatitjen e PAN 4 2018-2020, në të cilën fillimisht janë dhënë datat e caktuara dhe në të njejtën mund të plotësohen me ngjarje dhe mbledhje të organizuara nga të gjithë palave të interesuara të Partneritetit të hapur qeveritarë. Kornizën kohore mund ta gjeni:këtu.

Në kornizën e aktiviteteve për përgatitjen e planit Aksional, Ju ftojmë të plotësoni një pzetësor të shkurtë i cili ka për qëllim të përcaktojë nevojat për përgatitjen e planit të ri nacional Aksional për Partneritet të hapur qeveritarë 2018-2020 (PAN 4), gjegjësisht të shqyrtojë njohurinë e organizatave qytetare me iniciativën globale të Partneritetit të hapur qeveritarë, të përcaktoj interesin e pjesëmarrjes në procesin e përgatitjes së planit të ri Aksional për PHQ 2018-2020, të mbledh rekomandime fillestare  për procesin e konsultimit, si dhe propozime për masat të cilat potencialisht mund të përfshihen në planin Aksional.

Do të ishim jashtëzakonisht mirënjohës nëse ndani kohë për t'iu përgjigjur pyetësorit më së voni deri të mërkurën 19 Shkurt. pyetësorin mund ta gjeni në linkun në vijim:  https://drive.google.com/open?id=1KegYkIW0x6mxA_Aeqkh3zrENinpSmFDD8oB8fdZhH_s

 

Мinistria për Shoqëri Informatike dhe Administratë