Shpërndaje:

Buxheti i Ministrisë së Shoqërisë Infomatike dhe Administratës

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form