Shpërndaje:

PROGRAMI VJETOR I TRAJNIMEVE GJENERIKE TË NËPUNËSVE ADMINISTRATIV PËR VITIN 2018

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form