Shpërndaje:

RAPORTI VJETOR I REGJISTRIT PËR TË PUNËSUARIT NË SEKTORIN PUBLIK VITI 2016

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form