Shpërndaje:

RAPORTI VJETOR I TË DHËNAVE NGA REGJISTRI I TË PUNËSUARVE NË SEKTORIN PUBLIK PËR VITIN 2015

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form