Shpërndaje:

RAPORTI I GJYSMËVJETORIT PËR VETËVLERSIM – PLANI AKSIONAL PËR PARTNERITET TË HAPUR QEVERITAR 2014-2016

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form