Shpërndaje:

FUSHËVEPRIMI DHE STRUKTURA E TË PUNËSUARVE NË SEKTORIN PUBLIK NË REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT SIPAS LËMIVE

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form