Shpërndaje:

INFORMACIONE PËR STANDARDET E TI-SË NË INSTITUCIONET SHTETËRORE

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form