Shpërndaje:

POLITIKA E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT (TIK) NË MINISTRINË PËR SHOQËRI INFORMATIKE

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form