Prokurime Publike

Të nderuar,

këtu mund t'i shikoni shpalljet për prokurime publike të cilat i publikon Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës në Sistemin elektronik për prokurime publike në përputhje me Planin për prokurime publike.