Shpërndaje:

PLANI NACIONAL AKSIONAL – ZHVILLIMI I E-PËRMBAJTJEVE 2010-2015

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form